Pomiary instalacji elektrycznych Kraków

Dbamy o bezpieczeństwo użytkowników instalacji, wykonujemy pomiary elektryczne przed odbiorem instalacji, a także te okresowe.

Bezpieczeństwo naszych Klientów, a w przypadku inwestorów, architektów, czy spółdzielni - ich klientów, jest dla nas sprawą priorytetową. Dlatego przed dokonaniem czynności zdawczo - odbiorczych nowo wykonanych instalacji elektrycznych dokonujemy zawsze pomiarów elektrycznych i testów zainstalowanych urządzeń i użytych materiałów. Mają one na celu sprawdzenie czy prace wykonano właściwie, w zgodzie ze sztuką budowlaną i czy nie będą one stanowiły zagrożenia dla przyszłych użytkowników.

Na zlecenie naszych Klientów wykonujemy także okresowe, wymagane przez prawo budowlane i istniejące przepisy, pomiary elektryczne instalacji w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i obiektach przemysłowych. Firma ZRE z Krakowa zatrudnia najlepszych monterów i kierowników posiadających świadectwa kwalifikacyjne SEP uprawniające do wykonywania pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno - pomiarowym.
 Czym mierzymy?

Do wykonywania prac pomiarowych stosujemy zaawansowane technologicznie mierniki firmy Sonel, posiadające aktualne świadectwa wzorcowania (kalibracji) i umożliwiające uzyskanie precyzyjnych, zgodnych ze stanem rzeczywistym wyników.
 

Jakie pomiary wykonujemy?

Wykonujemy pomiary instalacji elektrycznych dla wszystkich rodzajów obiektów, tj.: obiektów użyteczności publicznej, handlowo - usługowych, przemysłowych, biurowych, mieszkalnych i produkcyjno - usługowych, a dokładniej pomiary:

  • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej poprzez samodzielne szybkie wyłączenie, tzw. pomiar impendancji pętli zwarciowej, pomiar zerowania,
  • rezystancji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych,
  • wyłączników różnicowo - prądowych RCD,
  • instalacji odgromowej i uziemień,
  • rezystywności gruntu,
  • natężenia oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
  • pomiary elektronarzędzi.
 


Dokumentacja

Kompleksowo zajmiemy się także przygotowaniem pełnej dokumentacji powykonawczej ze zrealizowanych pomiarów elektrycznych. Przygotujemy:


protokół pomiarowy, prezentujący wyniki przeprowadzonych badań, 

graficzną prezentację punktów pomiarowych wykonaną w Autocadzie lub Turbocadzie

zalecenia pokontrolne zawierające zbiór wykrytych usterek i sposób ich likwidacji

Wystawiamy również oświadczenie o zdatności instalacji do ekspoloatacji.
 
Ty person
plus
My group
equal
handshake owocna
współpraca
Przejdź do formularza
kontaktowego
Zadaj niezobowiązujące
pytanie ofertowe
Analizujemy i kontaktujemy
się z Tobą
Współpracujemy

zaufali nam:

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Nasza firma to wiedza i doświadczenie zdobyte przez lata pracy na rynku usługi i projektowania instalacji elektrycznych.

Jesteśmy gwarantem wykonania każdego zamierzenia inwestycyjnego z najwyższą starannością i na czas

gdzie nas znajdziesz?

map

kontakt z nami

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
+48 12 307 16 62
biuro.zre@gmail.com
Zakład Robót Elektrycznych K. Cimer
ul. Ks. Franciszka Maja 31
30-499 Kraków
Biuro Obsługi Klienta
ul. Zawiła 61B (Centrum Biurowe Alstar)
30-390 Kraków

NIP: 679 104 80 11
REGON: 122523539
ING Bank Śląski S.A.: 59 1050 1445 1000 0090 9469 7449