Projektowanie instalacji elektrycznych Katowice, Kraków

Nasze biuro projektowe elektryczne w imieniu Klienta, przy pomocy odpowiednich pełnomocnictw, dokonuje wszystkich wymaganych czynności urzędowych, wykonuje potrzebne przedmiary, planuje i projektuje powierzone inwestycje, w tym również instalacje elektryczne. Działamy na terenie województwa małopolskiego i śląskiego w tym w Katowicach. Na pierwszym miejscu stawiamy zawsze na wygodę Klienta, jego udział ograniczamy tylko do dostarczenia potrzebnej dokumentacji i podstawowych uzgodnień.

Bez względu na to jakie zamierzenie inwestycyjne chcesz zrealizować, nasi specjaliści od projektowania instalacji elektrycznych w Katowicach i Krakowie zadbają o to, by projekt był maksymalnie optymalny, zgodny z istniejącymi przepisami prawa budowlanego i standardami branżowymi, a także maksymalnie użyteczny. Zapewniamy szybkość i pełen komfort działania na każdym szczeblu procesu inwestycyjnego. Projektowanie instalacji elektrycznych oraz realizację usług wykonujemy bezpiecznie, kładziemy duży nacisk na jakość, solidność i sprawność. Elektrycy zatrudnieni w naszej firmie posiadają odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje, co pozwala na realizację najbardziej wygórowanych i zróżnicowanych projektów.


Postaw na jakość

Tylko perfekcyjnie zaprojektowana dokumentacja pozwoli Ci uzyskać pozwolenie na budowę, a następnie sprawne wykonanie inwestycji. Dlatego sygnowane przez nasze biuro projekty instalacji elektrycznych są zawsze:
estetyczne
kompletne
zgodne z przepisami
czytelne
wykonane przy użyciu najnowszych technologii
lubiane przez pracowników Tauron, urzędników i wykonawców.Wydruków projektów dokonujemy przy użyciu zaawansowanych technicznie drukarek firmy RICOH oraz HP, stosując oryginalne materiały eksploatacyjne, a nie pośredniej jakości zamienniki!

Biuro projektowe elektryczne

pełne spektrum działalności

       
 
  instalacje elektryczne wewn.                   

  wewnętrzne linie zasilające - WLZ 
 
   instalacje oświetleniowe                 

  
 stacje transformatorowe (kontenerowe, słupowe, wkomponowane) 
 
 linie kablowe i napowietrzne nN i sN 
 
 instalacje odgromowe
 
 instalacje niskoprądowe (teletechniczne, alarmowe, przeciwpożarowe)
 
 instalacje fotowoltaiczne
 

Dokumentacja

co dla Ciebie przygotowujemy?

Usługi projektowania instalacji elektrycznych świadczymy na terenie Małopolski, szczególnie na obszarze miast Katowice i Kraków. W ramach procesu opracowujemy pełną dokumentację projektową przed wykonawczą, jak i powykonawczą. Nasze biuro projektowe realizuje zarówno proste, jak i trudne przedsięwzięcia oparte na indywidualnych potrzebach Klientów.

Dokumentacja obejmuje:

projekt budowlany: dokument formalny, przedstawiający przewidywane rozwiązania projektowe planowanej inwestycji, stanowiący podstawę uzyskania opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę. Jego zakres jest prawnie określony.

projekt wykonawczy: będący podstawowym składnikiem tzw. dokumentacji projektowej (wykonawczej), stanowiący uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. Służy on do wyboru wykonawcy robót, wykonania robót budowlanych, kontroli ich jakości oraz odbioru zrealizowanych obiektów. Zakres projektów wykonawczych określony jest w przepisach tylko w odniesieniu do inwestycji realizowanych ze środków publicznych.

dokumentację powykonawczą: zbiór dokumentów obejmujących: pozwolenie na budowę z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby opisy i rysunki służące realizacji obiektu, które tworzą tzw. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz operatami geodezyjnymi i geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

dokumentację wspierającą inwestycję: związaną z powyższymi projektami dokumentację stanowiącą niezbędną podstawę do realizacji inwestycji, tj: zgody, pozwolenia, oświadczenia odpowiednich instytucji oraz urzędów, projekty, obliczenia techniczne, mapy, wypisy z odpowiednich rejestrów, kosztorysy.
 

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców małopolskiego i śląskiego, szczególnie mieszkańców Krakowa i Katowic. Prosimy o kontakt telefoniczny +48 662 186 000 lub mailowy biuro.zre@gmail.com

 
Ty person
plus
My group
equal
handshake owocna
współpraca
Przejdź do formularza
kontaktowego
Zadaj niezobowiązujące
pytanie ofertowe
Analizujemy i kontaktujemy
się z Tobą
Współpracujemy

zaufali nam:

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Nasza firma to wiedza i doświadczenie zdobyte przez lata pracy na rynku usługi i projektowania instalacji elektrycznych.

Jesteśmy gwarantem wykonania każdego zamierzenia inwestycyjnego z najwyższą starannością i na czas

gdzie nas znajdziesz?

map

kontakt z nami

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
+48 12 307 16 62
biuro.zre@gmail.com
Zakład Robót Elektrycznych K. Cimer
ul. Ks. Franciszka Maja 31
30-499 Kraków
Biuro Obsługi Klienta
ul. Zawiła 61B (Centrum Biurowe Alstar)
30-390 Kraków

NIP: 679 104 80 11
REGON: 122523539
ING Bank Śląski S.A.: 59 1050 1445 1000 0090 9469 7449