Biuro projektowe instalacji elektrycznych

Projektowanie instalacji elektrycznej jest procesem, w wyniku którego powstaje projekt instalacji elektrycznej. Pomimo że jest to jedna z wielu usług, jakie oferuje nasze biuro projektowe, przykładamy do niej szczególną wagę, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że dobrze wykonany projekt instalacji elektrycznych jest podstawą sukcesu każdej, nawet najdrobniejszej inwestycji. Dlatego przekazanie finalnej wersji dokumentacji, poprzedzone jest każdorazowo, drobiazgowym studium przypadku, kontrolą przekazanych nam materiałów, wizją lokalną i wymaganymi uzgodnieniami na linii projektant – wykonawca.

Zatrudnieni przez nas pracownicy są praktykami, zaznajomionymi z technologią wykonywania robót elektrycznych, a nie tylko teoretykami. Sprawia to, że sygnowane przez nas projekty instalacji elektrycznych są nie tylko zgodne z aktualnymi normami i przepisami prawa budowlanego, ale również w pełni wykonalne. W ramach procesu projektowania, oprócz pracy inżynierskiej, dokonujemy również w imieniu naszych klientów wszystkich potrzebnych uzgodnień i uzyskania wymaganych prawem pozwoleń.

Działamy głównie na terenie województwa małopolskiego, ale z naszych usług skorzystać mogą mieszkańcy całej Polski. Na pierwszym miejscu stawiamy zawsze wygodę Klienta. Dlatego jego udział ograniczamy tylko do dostarczenia potrzebnej dokumentacji i pełnomocnictw. Dzięki temu Klient może skoncentrować się wyłącznie na obszarach działalności, stanowiących podstawę jego działań. Co za tym idzie warto powierzyć projektowanie instalacji elektrycznej właśnie nam!

Biuro projektowe instalacji elektrycznych – jak działamy?

Jako profesjonalne biuro projektów elektrycznych zapewniamy szybkość i pełen komfort działania na każdym szczeblu procesu inwestycyjnego. Dokładamy przy tym wszelkich starań, aby projektowanie instalacji elektrycznych zostało wykonane w sposób optymalny, zgodny z istniejącymi przepisami prawa budowlanego i standardami branżowymi, a także maksymalnie użyteczny dla przyszłego wykonawcy. Jednocześnie przykładamy wagę do tego, aby zaproponowane w dokumentacji rozwiązania były zarazem efektywne ekonomicznie, jak i bezpieczne dla docelowych użytkowników.

Projektując, a także wykonując instalację elektryczną staramy się maksymalnie skrócić czas potrzebny do ich realizacji, jednak nigdy nie odbywa się to kosztem bezpieczeństwa, które jest dla nas priorytetem. Dlatego duży nacisk kładziemy na systematyczne szkolenia pracowników, a także inwestujemy w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, które przekładają się z kolei na jakość, solidność i sprawność realizowanych przez nasze biuro projektów instalacji elektrycznych prac projektowych i wykonawczych. Swą działalność opieramy na wysoko wykwalifikowanej kadrze.

Elektrycy zatrudnieni w naszej firmie mają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz długoletnie doświadczenie w branży, co pozwala na realizację najbardziej skomplikowanych oraz zróżnicowanych projektów. Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy i osoby ceniące sobie zaufanie, profesjonalizm i bezpieczeństwo.


Postaw na jakość

Tylko perfekcyjnie zaprojektowana dokumentacja pozwoli Ci uzyskać pozwolenie na budowę, a następnie sprawne wykonanie inwestycji. Dlatego projekty sygnowane przez nasze biuro projektowe elektryczne są zawsze:


estetyczne,
kompletne,
zgodne z przepisami,
czytelne,
wykonane przy użyciu najnowszych technologii,
lubiane przez pracowników dystrybutorów energii elektrycznej, urzędników i wykonawców.Powierzając nam wykonanie dokumentacji projektowej masz pewność, że zostanie ona wykonana z dbałością o najdrobniejsze detale, a całość spełni wszystkie, nawet najbardziej wygórowane standardy. Wydruków projektów dokonujemy bowiem przy użyciu zaawansowanych technicznie drukarek firm RICOH oraz HP, stosując oryginalne materiały eksploatacyjne, a nie pośledniej jakości zamienniki, co przekłada się na jego wysoką przejrzystość, szczegółowość i czytelność.

Pełne spektrum działalności – co projektuje nasza firma?

Nasze biuro projektów instalacji elektrycznych specjalizuje się w realizacji projektów instalacji elektrycznych praktycznie dla wszystkich rodzajów obiektów budowlanych. Projektujemy m.in.:


       
 
  instalacje elektryczne wewnętrzne,                   

  wewnętrzne linie zasilające - WLZ,
 
   instalacje oświetleniowe,                 

  
 stacje transformatorowe (kontenerowe, słupowe, wnętrzowe), 
 
 sieci kablowe i napowietrzne nN i sN, w tym ich przebudowę, 
 
 instalacje odgromowe,
 
 instalacje niskoprądowe (teletechniczne, alarmowe, przeciwpożarowe),
 
 instalacje fotowoltaiczne.
 

Dokumentacja


W ramach procesu projektowania opracowujemy pełną dokumentację projektową, obejmującą:

projekt budowlany: dokument formalny, przedstawiający przewidywane rozwiązania projektowe planowanej inwestycji, stanowiący podstawę uzyskania opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę. Jego zakres jest prawnie określony.

projekt wykonawczy: będący podstawowym składnikiem tzw. dokumentacji projektowej (wykonawczej), stanowiący uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. Służy on do wyboru wykonawcy robót, wykonania robót budowlanych, kontroli ich jakości oraz odbioru zrealizowanych obiektów. Zakres projektów wykonawczych określony jest w przepisach tylko w odniesieniu do inwestycji realizowanych ze środków publicznych.

dokumentację powykonawczą: zbiór dokumentów obejmujących: pozwolenie na budowę z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby opisy i rysunki służące realizacji obiektu, które tworzą tzw. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz operatami geodezyjnymi i geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

dokumentację wspierającą inwestycję: związaną z powyższymi projektami dokumentację stanowiącą niezbędną podstawę do realizacji inwestycji, tj: zgody, pozwolenia, oświadczenia odpowiednich instytucji oraz urzędów, projekty, obliczenia techniczne, mapy, wypisy z odpowiednich rejestrów, kosztorysy.
 

Instalacje elektryczne – projektowanie i dokumentacja


Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców województwa małopolskiego oraz całej Polski. Prosimy o kontakt telefoniczny +48 12 307 16 62 lub mailowy biuro.zre@gmail.com. Do każdego projektu instalacji elektrycznej podchodzimy z należytą starannością, oferując adekwatną, rynkową cenę, którą każdorazowo ustalamy indywidualnie z Klientem.


Nasi doradcy z przyjemnością odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania oraz rozwieją wątpliwości. Dzięki temu przygotowany dla Państwa projekt instalacji elektrycznej będzie precyzyjnie dopasowany do konkretnych, indywidualnych potrzeb. Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług!

 
Ty person
plus
My group
equal
handshake owocna
współpraca
Przejdź do formularza
kontaktowego
Zadaj niezobowiązujące
pytanie ofertowe
Analizujemy i kontaktujemy
się z Tobą
Współpracujemy

zaufali nam:

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Nasza firma to wiedza i doświadczenie zdobyte przez lata pracy na rynku usługi i projektowania instalacji elektrycznych.

Jesteśmy gwarantem wykonania każdego zamierzenia inwestycyjnego z najwyższą starannością i na czas

gdzie nas znajdziesz?

map

kontakt z nami

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
+48 12 307 16 62
biuro.zre@gmail.com
Zakład Robót Elektrycznych K. Cimer
ul. Ks. Franciszka Maja 31
30-499 Kraków
Biuro Obsługi Klienta
ul. Zawiła 61B (Centrum Biurowe Alstar)
30-390 Kraków

NIP: 679 104 80 11
REGON: 122523539
ING Bank Śląski S.A.: 59 1050 1445 1000 0090 9469 7449