Projektowanie instalacji odgromowej

instalacja odgromowa

Projekt instalacji odgromowej składa się z takich elementów, jak: zwody pionowe i poziome, przewody odprowadzające oraz uziomy. To system połączonych ze sobą części na zewnątrz budynku, którego podstawową funkcją jest ochrona budynku i jego użytkowników przed wyładowaniami atmosferycznymi. W momencie uderzenia pioruna zwody przyjmują jego energię, która następnie za pośrednictwem przewodów odprowadzających, trafia do uziomów pogrążonych w ziemi i zostaje rozproszona.

Projektowanie instalacji odgromowej

Projektowanie instalacji odgromowej to proces polegający na tworzeniu systemu, który w teorii ma proste zadanie do wykonania – musi przejąć energię wyładowania atmosferycznego i w sposób pozbawiony ryzyka dla użytkowników danego obiektu, a także urządzeń technicznych i żywego inwentarza odprowadzić ją do ziemi. W rzeczywistości zadanie to nie jest ani proste, ani dające się w przewidywalny sposób kontrolować. Niemniej jednak aktualna wiedza techniczna pozwala na minimalizację skutków uderzenia pioruna i częściowe zabezpieczenie obiektów przed jego skutkami.

Właśnie dlatego instalacja odgromowa, obok instalacji przeciwpożarowej, antywłamaniowej i sygnalizacyjnej to ważny element zabezpieczenia budynku. To od poprawności jej rozplanowania i wykonania zależy bezpieczeństwo nasze i naszego majątku. Co za tym idzie wykonanie projektu instalacji odgromowej powinno zostać powierzone wyspecjalizowanej firmie. Dzięki temu zyskasz pewność, że Twoje miejsce zamieszkania czy pracy jest chronione w sposób spełniający najwyższe standardy, w zgodzie z aktualnymi normami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Powierzając projekt firmie ZRE zapewniasz sobie komfort życia i spokojną głowę na lata.

Bardzo ważny przy projektowaniu instalacji odgromowej jest dobór właściwych, elementów systemu. Wszystkie te elementy muszą posiadać wymagane certyfikaty i dopuszczenia. Sam projekt instalacji odgromowej powinien zostać z kolei wykonany przez uprawnioną do tego celu osobę, w oparciu o wymagania norm (w tym normy PN-EN 62305-1:2011), przepisów prawa budowlanego i dokumentację techniczną. Faza projektowa musi jednak zostać poprzedzona wykonaniem analizy ryzyka strat piorunowych, która obejmuje m.in. określenie klasy odgromowej obiektu i czynników ryzyka, która to dokonywana jest za pośrednictwem odpowiednich programów komputerowych i pomiarów terenowych. Tylko w ten sposób zaprojektowana instalacja spełni oczekiwania, które w niej pokładamy.

Nasza firma oferuje nie tylko projektowanie instalacji odgromowych, ale także zajmuje się ich wykonawstwem w Krakowie i okolicznych miejscowościach. Co istotne działamy wyłącznie w oparciu o sprawdzone i bezpieczne elementy.

Dla kogo instalacja odgromowa?

Instalacja odgromowa ma chronić obiekt przed uderzeniami pioruna, a następnie jak najkrótszą drogą odprowadzać jego energię do ziemi. Czemu to tak istotne? Przede wszystkim uderzenie pioruna w budynek jest niebezpieczne i może spowodować bardzo negatywne konsekwencje. Gdy wyładowanie atmosferyczne trafi na beton lub cegłę powoduje ich pęknięcie, natomiast uderzając w przewody elektryczne prowadzi nie tylko do ich uszkodzenia, ale także do zniszczenia urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które były do nich podłączone. W konsekwencji tego może dojść do pożaru.

Dlatego, mimo że w przypadku inwestorów prywatnych instalacje odgromowe nie są wymagane w większości budynków jednorodzinnych, to warto z nich skorzystać. Stanowią one niewielki procent wartości inwestycji, jaką jest budowa domu, a zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo dla domowników i urządzeń technicznych.

Podobnie sprawa ma się w przypadku profesjonalnych Inwestorów, którzy często lokują środki wyłącznie w skomplikowane systemy przeciwpożarowe, ewakuacyjne i antywłamaniowe, zapominając niesłusznie o tym, że nieszczęście może nadejść z nieba. Dlatego warto zdecydować się na instalacje odgromowe. Wpływają one na bezpieczeństwo przyszłych użytkowników projektowanych obiektów.

Co oferujemy w zakresie instalacji odgromowych?

Nasze biuro projektów elektrycznych posiada bogate doświadczenie w wykonywaniu i projektowaniu instalacji odgromowych dla wszystkich obiektów. Co dokładnie robimy:

  • projektujemy i wykonujemy instalacje odgromowe,
  • świadczymy usługi doradcze w kwestii budowy i doboru tych instalacji,
  • wykonujemy pomiary instalacji odgromowych dla istniejących obiektów – przy użyciu dedykowanych mierników firmy Sonel,
  • dokonujemy analiz ryzyka strat piorunowych zgodnie z normą IEC, 62305-2,
  • wykonujemy pomiary rezystywności gruntów metodą Wennera, potrzebną m.in. przy projektowaniu uziomów dla sieci elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych niskiego napięcia i średniego napięcia,

Skontaktuj się z nami – doradzimy Ci w kwestii budowy i doboru instalacji odgromowych. Zaufaj profesjonalistom i zabezpiecz się na przyszłość!

Sprawdź także: projekt zasilania awaryjnego oraz projektowanie instalacji teletechnicznych.

Ty person
plus
My group
equal
handshake owocna
współpraca
Przejdź do formularza
kontaktowego
Zadaj niezobowiązujące
pytanie ofertowe
Analizujemy i kontaktujemy
się z Tobą
Współpracujemy

zaufali nam:

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Nasza firma to wiedza i doświadczenie zdobyte przez lata pracy na rynku usługi i projektowania instalacji elektrycznych.

Jesteśmy gwarantem wykonania każdego zamierzenia inwestycyjnego z najwyższą starannością i na czas

gdzie nas znajdziesz?

map

kontakt z nami

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
+48 12 307 16 62
biuro.zre@gmail.com
Zakład Robót Elektrycznych K. Cimer
ul. Ks. Franciszka Maja 31
30-499 Kraków
Biuro Obsługi Klienta
ul. Zawiła 61B (Centrum Biurowe Alstar)
30-390 Kraków

NIP: 679 104 80 11
REGON: 122523539
ING Bank Śląski S.A.: 59 1050 1445 1000 0090 9469 7449