Druki UMK Geodezja


Poniżej znajdziecie z kolei druki potrzebne do uzyskania wypisów, wyrysów i map z zasobów Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa. Są to:
 
 • formularz EGiB: wniosek o wydanie pełnego wypisu oraz wyrysu z ewidencji gruntów i budynków. Wypis generowany jest na miejscu, po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty. Jeżeli potrzebujemy wypis skrócony wypełniamy formularz P i odpowiedni załącznik - w tym wypadku P1. Co do wyrysu, posiada on klauzulę prawną pozwalającą na dokonywanie zmian w księgach wieczystych, a okres oczekiwania na jego wydanie wynosi do 7 dni roboczych. Jeżeli potrzebujemy mapę do celów projektowych, musimy złożyć wniosek na formularzu P - wtedy mapa drukowana jest od ręki. 
 
 • formularz P + załączniki P1-P8 (w zakładkach): wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do wniosku każdorazowo załączamy jeden z poniższych formularzy, w zależności od potrzeb:
  • P1: Zbiorów bazy danych ewidencji gruntów i budynków 
  • P2: Rejestrów, kartotek, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych ewidencji gruntów i budynków
  • P3: Mapy ewidencyjnej lub mapy zasadniczej
  • P4: Rejestru cen i wartości nieruchomości
  • P5: Zbiorów danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
  • P7: Zbiorów danych z bazy obiektów topograficznych
  • P8: Innych materiałów (np. Ortofotomapy)

Pliki do pobrania

Ty person
plus
My group
equal
handshake owocna
współpraca
Przejdź do formularza
kontaktowego
Zadaj niezobowiązujące
pytanie ofertowe
Analizujemy i kontaktujemy
się z Tobą
Współpracujemy

zaufali nam:

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Nasza firma to wiedza i doświadczenie zdobyte przez lata pracy na rynku usługi i projektowania instalacji elektrycznych.

Jesteśmy gwarantem wykonania każdego zamierzenia inwestycyjnego z najwyższą starannością i na czas

gdzie nas znajdziesz?

map

kontakt z nami

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
+48 12 307 16 62
biuro.zre@gmail.com
Zakład Robót Elektrycznych K. Cimer
ul. Ks. Franciszka Maja 31
30-499 Kraków
Biuro Obsługi Klienta
ul. Zawiła 61B (Centrum Biurowe Alstar)
30-390 Kraków

NIP: 679 104 80 11
REGON: 122523539
ING Bank Śląski S.A.: 59 1050 1445 1000 0090 9469 7449