Druki UMK Architektura


Poniżej przedstawiamy listę druków potrzebnych do uzyskania pozwoleń/uzgodnień w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa:
 
  • AU-3: wniosek o ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • AU-4 (B-1): wniosek o wydanie pozwolenia na budowę 
  • AU-4 (B-3): oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Załącznik do procedur AU-4 i AU-10, wymagany przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę i zgłoszenia wykonania robót budowlanych
  • AU-4 (B-4): Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę i oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
  • AU-10: zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych. Według prawa budowlanego nie wszystkie inwestycje, takie jak na przykład przyłącz energetyczny, wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. W ich przypadku procedura zgłoszenia jest prostsza i krótsza od strony formalno - prawnej. I tak dla zgłoszenia nie jest wymagane ustanowienie kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. O zakończeniu robót nie zawiadamia się także organu nadzoru budowlanego.
  • UZZG: uzupełnienie zgłoszenia zamiaru wykonania robót, pozwolenia na budowę. Wniosek uzupełniający dla procedur AU4 i AU10. W przypadku jeżeli pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych będzie niekompletne, zawiera błędy, urząd nakłada na inwestora w drodze postanowienia obowiązek uzupełnienia dokumentacji w ściśle oznaczonym terminie. Wydanie takiego postanowienia przerywa w przypadku zgłoszenia 30-dniowy okres przewidziany na wniesienie przez urząd sprzeciwu. Ponownie rozpoczyna się on w dniu następującym po tym, w którym zgłoszenie zostało uzupełnione. Brak uzupełnienia dokumentacji wiąże się z wydaniem przez urząd decyzji o sprzeciwie na wykonanie robót lub odmowy wydania pozwolenia na budowę. 
  • NWSP: wniosek o wydanie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wykonania robót budowlanych. Wniosek dodatkowy do wniosku AU10. Według prawa budowlanego urząd ma 30 dni na rozpatrzenie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Jeżeli w tym okresie urząd nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji, można przystąpić do wykonania robót. Jest to zasada milczącej zgody. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu inwestor chciałby uzyskać pisemne zaświadczenie, ma prawo zgłosić się do odpowiedniego organu o jego wydanie. 

Pliki do pobrania

Ty person
plus
My group
equal
handshake owocna
współpraca
Przejdź do formularza
kontaktowego
Zadaj niezobowiązujące
pytanie ofertowe
Analizujemy i kontaktujemy
się z Tobą
Współpracujemy

zaufali nam:

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
Nasza firma to wiedza i doświadczenie zdobyte przez lata pracy na rynku usługi i projektowania instalacji elektrycznych.

Jesteśmy gwarantem wykonania każdego zamierzenia inwestycyjnego z najwyższą starannością i na czas

gdzie nas znajdziesz?

map

kontakt z nami

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
+48 12 307 16 62
biuro.zre@gmail.com
Zakład Robót Elektrycznych K. Cimer
ul. Ks. Franciszka Maja 31
30-499 Kraków
Biuro Obsługi Klienta
ul. Zawiła 61B (Centrum Biurowe Alstar)
30-390 Kraków

NIP: 679 104 80 11
REGON: 122523539
ING Bank Śląski S.A.: 59 1050 1445 1000 0090 9469 7449